This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

1. lähipäivä

Ensimmäisen lähipäivän ohjelma

Alustava suunnittelu:

- Aloituskeskustelu: pieni ryhmä, ryhmän lähtökohdat, OmaProfiilin tulokset tulevat vasta ensimmäisen lähipäivän jälkeen, joten esittäytyminen ja lähtötilanne keskustelukierroksen avulla. Meneillään olevien kehittämishankkeiden esittely ja yhteissuunnittelu, miten Open Päivitys nivelletään parhaalla tavalla näihin.

- Mikä muuttuu? Videoleikkeitä, keskustelua niiden pohjalta, keskustelun koontia käsitekarttatyökalulla (MindMeister). 

- MindMeister-työkalun käyttö (tuttu entuudestaan osalle, tutustutaan pareittain osaavamman kanssa, kokeillaan kartan jakaminen ja yhteistyöstäminen samaan karttaan).

- Pintakilta ja Kiltakoulut -toimintamallinen esittely. Kollektiiviset muistiinpanot esittelyn aikana EtherPadiin. Jos aikataulullisesti sopii, vieraillaan etäyhteydellä Tavastian Pintakillan työsalissa. Keskustelun koonti ja pohdinta Kiltakoulut-toimintamallin soveltumisesta Winnovassa.

- EtherPad-työkalun käyttö: avoin EtherPad (TIEKE:n Muistio), jos tarvetta, opetellaan myös suljetun EtherPad-ryhmän luominen.

- Google-dokumentit ja Google-kalenteri: Hankeryhmän yhteiset työkalut. Käyttöesimerkit opetustyössä. 

- Purot-wiki. Amiston käyttöesimerkki, jossa yhdistetty Purot-wiki ja Google-dokumentit.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username